Technisch uitzendbureau

Technisch uitzendbureau: Wat is uitzenden?

Vrijwel alle bedrijven in de techniek (en daarbuiten) maken gebruik van flexibel personeel naast het eigen personeel. Het uitzenden van technisch personeel door uitzendbureau, bekend als uitzendkrachten, is een populaire en betrouwbare manier om extra personeel in te kunnen zetten voor het werk van je bedrijf.

Definitie van uitzenden is dat een werknemer door een werkgever, het uitzendbureau, ter beschikking wordt gesteld aan een ander bedrijf. Dit wordt ook de inlener genoemd. Deze inlener heeft voor het uitvoeren van zijn beschikbare arbeid een opdracht gegeven aan het uitzendbureau. De inlener betaald een inleenvergoeding. Het uitzendbureau betaald het loon aan de medewerker, de uitzendkracht.

Soorten arbeidscontracten

Er bestaan verschillende contracten waarmee iemand werkt. De belangrijkste arbeidscontracten in Nederland zijn:

 1. Vast contract. Dit is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de werkgever.
 2. Flexibel contract. Dit is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij de werkgever. Denk aan een halfjaar- of jaarcontract.
 3. Nul uren contract. Dit is een oproepovereenkomst met de werkgever op basis van 0 uren. Aan oproepcontracten zitten veel regels gebonden.
 4. Uitzendcontract. Dit is een contract met uitzendbeding wat de werknemer heeft bij het uitzendbureau en op basis waarvan de uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld aan de inlener.

Technische uitzendbureau werken specifieke voor de technische sector waarbinnen zij dus personeel ter beschikking stellen aan inleners binnen bijvoorbeeld de bouw, bij installatiebedrijven, infrastructuur bedrijven of bedrijven die werken aan de energietransitie.

Uitzendbureau technisch personeel
Wat is een uitzendbureau

Werken met een uitzendbeding

Uitzendcontracten binnen uitzenden in de techniek (en daarbuiten) zijn specifieke arbeidsovereenkomsten. In deze overeenkomst staat standaard een uitzendbeding. Het uitzendbeding is een afspraak of bepaling in het contract wat stelt dat de uitzendovereenkomst tussen uitzendkracht en het technische uitzendbureau automatisch eindigt als de opdracht, het werk of project bij de opdrachtgevende inlener stopt.

Uitzendcontracten zijn keurig bij wet en via organisaties als ABU en NBBU geregeld. Voor de uitzendbranche geldt de uitzend CAO. Hierin is alles qua contracten geregeld.

Voordelen van uitzenden voor de inlener

Een flexibele schil met personeel heeft duidelijke voordelen voor bedrijven. Hier 5 voordelen van werken met uitzendpersoneel:

 1. Snel opschalen van personeel bij veel werk
 2. Kunnen afschalen bij minder werk
 3. Uitzendbureau doet al het voorwerk om personeel te vinden
 4. Tijdelijk extra kennis inlenen
 5. Minder risico's qua kosten

Voordelen van uitzenden voor de uitzendkracht

Uitzendbureaus in Nederland zetten honderdduizenden mensen aan het werk via uitzenden. Dat is niet voor niks. Juist ook uitzendkrachten hebben voordeel van uitzendwerk:

 1. Snel nieuw werk en inkomen regelen
 2. Meerdere werkplekken ervaren tot aan de juiste baan
 3. Makkelijker bij bedrijven binnen kunnen komen
 4. Uitzendbureau regelt vaak ook bij- en omscholing
 5. Opbouw pensioen

Voor bijvoorbeeld jonge toetreders op de arbeidsmarkt of zij-instromers in de techniek die wat anders willen, maar nog precies weten wat, is werken op uitzendbasis een prima manier een juiste werkplek te ontdekken. Wat voor werk vind ik leuk? Welk bedrijf past bij mij? Hoe kom ik bij een installatiebedrijf (als voorbeeld) binnen? Vragen waarmee een technisch uitzendbureau prima kan helpen.

Verschil uitzenden en detacheren

Uitzenden en detacheren worden nogal eens door elkaar gebruikt. Het lijkt wellicht op elkaar maar is niet hetzelfde. Zowel uitzenden als detacheren bieden flexibele arbeidsoplossingen voor inlenende bedrijven. Wat is dan het verschil?

Een uitzendkracht werkt met een arbeidsovereenkomst met een uitzendbeding. Stop het werk, dan stopt ook de uitzendovereenkomst. De einddatum is daarmee niet vooraf bekend. Een gedetacheerde heeft een formele arbeidsrelatie met de opdrachtgever via een tijdelijk (bijvoorbeeld 6 of 12 maanden) of doorlopend contract. De opdrachtgever detacheert de medewerker vervolgens aan een derde partij, de inlener. Bij geen werk loopt het contract wel gewoon door en kent ook de bekende opzegtermijnen.

Uitzendbureau in de techniek

Uitzendbureau in de techniek

Aditech is uitzendbureau in de techniek en biedt bedrijven in de techniek die personeel willen inlenen zowel uitzendkrachten als gedetacheerden. Daarmee is een hoge mate van flexibiliteit in te lenen.